Begin 2015 werd het BelPi® Piétrain fokprogramma opgestart. Door zijn professionele aanpak en investeringen in de modernste internationale fokkerij technologie wil BelPi® de genetische vooruitgang van de Belgische Piétrain verbeteren.

BelPi VoerstationDe goede volvlezige Belgische Piétrain staat centraal in het BelPi®-fokprogramma, met de focus op een gunstige voederconversie, voldoende uniformiteit, vitaliteit en een goede groei. Deze eigenschappen worden reeds vanop de fokbedrijven opgevolgd en meegenomen in de fokwaarden. Het BelPi® -fokprogramma is uniek in België door de inzet van voerstations. Dankzij de individuele registratie kunnen de genetisch beste dieren voor VC geselecteerd worden. Het BelPi® fokprogramma staat garant voor een hogere betrouwbaarheid en een snellere genetische vooruitgang, door deze gekende voederconversie. Van alle dieren in het fokprogramma worden DNA monsters verzameld en aangereikt voor onderzoek als basis voor ‘genomic selection’.

De BelPi® fokkerij is een zelfstandige fokkerij binnen het segment Belgische Piétrain. Er wordt van de diensten van Topigs Norsvin gebruik gemaakt voor LMS-metingen en het rekenwerk voor het bepalen van fokwaarden. Tegelijkertijd geven genetici de nodige foktechnische ondersteuning. In het nakomelingenonderzoek worden gegevens uit de kraam- en vleesvarkensstal verzameld van nakomelingen van geselecteerde fok- en eindberen, telkens geregistreerd volgens een protocol. Hier worden de slachthuisgegevens aan toegevoegd. Alle data wordt ingewongen in de fokwaarden.

De BelPi® beren worden gefokt bij Piétrainfokkerij Berkenerf, familie Devrome en Piétrainfokkerij Bagyn, familie Van Stappen. Dit alles zorgt dat het BelPi® fokprogramma, nu en in de toekomst garant staat voor een betrouwbaar en kwalitatief product dat beantwoordt aan de marktvraag.

Vraag ernaar bij uw KI Centrum