Het BelPi fokprogramma staat voor een volvlezige Pietrain eindbeer, met doorgedreven selectie op groei, voederconversie, uniformiteit en vitaliteit.

Het BelPi fokprogramma test alle beren op voerstations met individuele voeropname registratie en LMS meting voor spier- en spek meting.

Deze specifieke handelingen verhogen de betrouwbaarheid van de resultaten voor deze kenmerken. Dit laat BelPi toe een snellere genetische vooruitgang te genereren.